Home
 • Introduction: Elsebeth Jørgensen
 • News
 • CV-DK
 • CV-UK
 • About website
 • Contact
 • Article by Kristine Kern, Politiken

  Filmiske forestillinger
  Billedkunstneren Elsebeth Jørgensen tager den besøgende med på en rejse i fantasiernes verden, når hun lukker op for biografteateret og giver erindringen spillerum i en iscenesættelse af det, der var engang

  Af Kristine Kern, Politiken 2. September, 2005

  Der var engang en masse biografer. Mange flere, end der er i dag. Det var, før fjernsynet for alvor holdt sit indtog i kernefamilien. Og før dansk film blev umoderne for siden igen at blive populært. En del af bygningerne eksisterer stadig, men huser i dag supermarkeder, fitnesscentre eller videoudlejningsbutikker. Enkelte har endda det gamle interiør intakt, men lægger nu sæder til teaterforestillinger, foredrag eller lignende seancer.

  Billedkunstneren Elsebeth Jørgensen interesserer sig for disse filmens efterladte kulisser. Bygningerne, arkitekturen siger en masse om den tid, de er blevet til og har virket i; de fortæller en social og kulturel historie så vel som en arkitektonisk. Men samtidig er bygningerne i sig selv et spor, et billede af eller rettere en ramme om de film, der ikke længere kan ses på de ikkeeksisterende biograflærreder. Billedet af biografen bliver til en forestilling om fortiden og fortidens film. Og det er netop det, Elsebeth Jørgensen spiller på i sin udstilling ‘Cinemagic Tour’, som for tiden vises i Overgaden.

  Udstillingen præsenterer en række værker, der på forskellig vis kredser om det cinematografiske rum, altså biografen. I fotografier, video og diasprojektioner fremstiller Jørgensen forskellige repræsentationer af dette filmens rum.
  En stor diasinstallation fremviser alle de supermarkeder osv., der nu bebor biografen, mens en serie farvefotografier fastfryser biografer under nedrivning eller overladt til forfald.
  Midt i udstillingen er der opbygget en biograf, hvor der vises en film, som udelukkende består af arkitekturtegninger, og i nicher står tv-monitorer som monumenter over fortidens film. Her kan man bl.a. møde en forening til filmarkitekturens bevarelse og få indblik i biografernes historiske landkort.

  ‘Cinemagic Tour’ er en del af Elsebeth Jørgensens fortløbende projekt ‘Mapping Memory’. Tidligere har hun udforsket arkivet, bogsamlingen, zoologien og andre historiebevarende systemer. Denne gang er der yderligere en dobbeltbund i projektet, idet forskningsgenstanden, biografen, huser et medie, som i den grad appellerer til fantasien, nemlig filmen.
  Mens arkitekturtegningerne peger frem mod mulige bygninger, sætter de tomme, forfaldne og ødelagte rum i fotografierne gang i forestillingerne om det forgangne. I ‘Cinemagic Tour’ blandes fiktion og virkelighed lidt på samme måde som i film, hvilket kun understreger udstillingens pointe. Og fortid, nutid og fremtid mødes i et filmisk rum, hvor alt kan være en illusion.

  www.politiken.dk/visArtikel.iasp?PageID=394969