Home
 • Introduction: Elsebeth Jørgensen
 • News
 • CV-DK
 • CV-UK
 • About website
 • Contact
 • Article by Suzan Borglind, Kulturnatten

  Af Suzan Borglind - http://www.kulturnatten.dk/composite-219.htm

  Charlottenborg Udstillingsbygning: Litteratur og Billedkunst på Mellemdækket -
  Tre værker af kunstnerne Claus Handberg Christensen, Elsebeth Jørgensen og Pablo Henrik Llambias. Kulturnat 2005 kl. 20.00: Oplæsning af upublicerede manuskripter ved Claus Handberg Christensen og Pablo Henrik Llambias.
  Ordene og tingene

  Bøger i alle mulige varianter og former har i år invaderet Charlottenborg Udstillingsbygning. De står dér i stabler og bunker, på paller og sindrige trækonstruktioner og vidner om de utrolige mængder af ting, som vores begrebsverden efterhånden består af, og som vi samler og smider væk efter behov. Bøgerne kan altså på een og samme gang opfattes som både objekter og tankestrukturer, og de udstillende kunstnere på mellemdækket afsøger på forskellig vis forholdet mellem ord og billeder.

  Elsebeth Jørgensen indfanger i sin installation om et zoologisk bibliotek bøgernes visuelle fremtræden og materialitet i farvemættede, skarpe fotos af endeløse rækker af biblioteksreoler, hvor selve litteraturens opstilling og arkivering danner en forståelsesramme om videnskabelig ud- og afvikling, et emne som typisk kun er tilgængeligt for forskningsbibliotekarer og andre bibliofile specialister, men som Jørgensen gør nærværende ved så at sige insistere på ordenes fysiske væren og tingenes grundliggende åndelighed.
  Det er spændende at opleve at hardcore humanistisk videnskabsteori faktisk kan iscenesættes og visualiseres i kunstværker, og hvor det indtil nu traditionelt har været videnskabens opgave at undersøge naturen og mennesket, vendes kikkerten nu om, og det er blevet menneskets tur til at undersøge videnskaben.

  Pablo Henrik Llambias går så vidt som at lade små, illustrerede faktabokse med oplysninger om religiøse og videnskabelige skabelsesmyter pryde udstillingsrummets vægge. Disse nøgterne plancher, der ligner udklip fra et leksikon, står for sig selv uden at henvise til bestemte objekter og fastlagte sammenhænge, og da Llambias i samme rum endvidere har ophængt en serie billeder med meget personlige tekster, der handler om tilhørsforhold og nationalitet, opbygges en associationsrække der effektivt skærper beskuerens bevidsthed om gyldigheden af absolutte sandheder.

  I Claus Handberg Christensens installation “Selvskrevne stier” krydsbestøves sort/hvide billeder af stier og veje i et ubestemmeligt forstadskvarter med litterære oplevelser og erindringsbilleder, således at de forskellige billedlag og lydspor danner et gennemført mentalt landskab, der ikke kan besøges uden at følge de stier, som forfatteren engang har trådt.

  Det ville have været interessant at høre Llambias og Handberg Christensen læse deres tekster op live i selve udstillingsrummet på mellemdækket, som det var planlagt i forbindelse med afholdelsen af Kulturnatten 2005, men da det af praktiske årsager ikke lod sig gøre, blev teksterne i stedet fremført i et lokale præget af det overvældende antal mennesker, der havde valgt Charlottenborg som kulturdestination på denne usædvanligt varme og smukke oktoberaften. Det var naturligvis uheldigt, men ødelagde på ingen måde oplevelsen af en vedkommende kunstudstilling og et arrangement, som hvert år gør alvor af kulturpolitiske nytårsforsæt og dyder, og som tydeligvis har fundet en dyb genklang hos det københavnske publikum.

  http://www.kulturnatten.dk/composite-219.htm