Home
 • Introduction: Elsebeth Jørgensen
 • News
 • CV-DK
 • CV-UK
 • About website
 • Contact
 • About “Ways of Losing Oneself in an Image”

  Ways of Losing Oneself in an Image

  - Soloudstilling og bog; Hordaland Kunstsenter & Billedsamlingen - Bergen Universitetsbibliotek, Bergen, Norge.
  26. August, 2011 - 4. Oktober 2011. Publikation: 2012.
  Kurateret af Anne Szefer Karlsen, Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norge

  View Documentation Hordaland Kunstsenter. Images / Texts / Press - Norwegian
  View Documentation Hordaland Kunstsenter. Images / Texts / Press - English

  Watch movie at:
  View movie from Hordaland Kunstsenter.

  ** - Baggrundstekst: Ways of Losing Oneself in an Image

  I anledning af Hordaland Kunstsenters udstillingsprogram i 2011, der tematisk vil behandle ideer om historicitet, lokalitet og fremtid, er jeg inviteret til at udvikle et nyt 3 delt kunstprojekt baseret på research i et af Bergens billedarkiver: Her skal jeg udvikle 2 installationer med visning på Hordaland Kunstsenter & i Billedsamlingens udendørs glasfacade, Bergen Universitetsbiblioteks samt 1 dialogdel og 1 bog.

  ”Ways of Losing Oneself in an Image” er en ny arkivæstetisk og stedsreflekteret værkproduktion baseret på kunstnerisk research i eet af Norges vigtigste historiske billedarkiver.
  Værk: 2 installationer i Hordaland Kunstsenters gallerirum & i Billedsamlingen - Bergen Universitetsbiblioteks udendørs glasfacade, 1 dialogdel m.”walk-and-talk” diskussioner, hvor lokale og interantionale kulturfaglige folk involveres i samtaler og tekstform. Projektet afsluttes med 1 bog og planlægges at rejse videre efterfølgende til andre Kunstinstitutioner. Alt tilrettelægges i samarbejde med kurator Anne Szefer Karlsen, Hordaland Kunstsenter.

  I oktober 2010 startede jeg research i Billedsamlingen. Institutionen er et højt professionaliseret arkiv med historisk stedsdokumentation af Bergen og VestNorge. Desuden er det et Universitets specialsamling og offentligt tilgængelige bibliotek med en materialebeholdning på ca. 900.000 billeder. 2/3 er registreret og i digitaliserings-proces, men ikke alt er tilgængeligt og digitaliseret endnu. 1/3 del er slet ikke registreret og offentligt tilgængelig endnu. Det er arkivets ikke registreret og utilgængelige del jeg vil samle materiale fra til viderebearbejdning. Jeg er interesseret i det meta-arkivmateriale, der omhandler det visuelles produktion, fotografisk iscenesættelse samt arkivprocesser som registrering, selektion, systemæstetik, værdi og bevaring. Dette med en optik, hvor jeg især er opmærksom på arkivets narrative potentiale i.f.t. fiktionsdannelse, poetisk stedsdokumentation og det fotografiske som virkelighedskonstruktion.

  Projektet ”Ways of Losing Oneself in an Image” tager udgangspunkt i Bergens og VestNorges historicitet, forandringer og iboende kollektive/subjektive fortællinger. Men det er ikke udelukkende stedsbundet og handler i høj grad også om eet steds forbindelse til andre steders konstruktion af kollektiv erindring. På montagepræget vis vil jeg digitalt bearbejde arkivdele og sammenstille det med egen visuelle dokumentation og fiktion i et større flerdelt rumligt format. Det vil bestå af både foto-, videoprojektion-,videomonitor-,lyd- og tekstmontager i sort/hvid glas-trækonstruktion installeret i 2 forskellige visningsrums arkitektur. P.g.a. projektets samarbejdskarakter mellem Kunstinstitution og Universitetsbibliotek indgår dialogdel m. vidensudvekslinger af lokale/internationale kunstfaglige og kulturvidenskabelige personer og jeg som billedkunstner.

  Bogen i ”Ways of Losing Oneself in an Image” vil dokumentere et kunstnerisk arkivprojekt og sammenstille tekster af forskellige fagfolk hvis tanker kan relateres til projektet. Den bliver et dokument på mødet mellem 2 vidt forskellige lokale historiske institutioner: Hordaland Kunstsenter som æstetisk oplevelsesbetinget rum i.f.t. billede- og kulturproduktion med selvorganisering og Bergens Universitetsbiblioteks Billedsamling som kulturinstitution med officiel videns- og historieproduktion og bevaring af kollektiv/subjektiv visuelt hukommelsesstof. Denne forskel vil jeg forsøge at indarbejde som betydning i de 2 forskellige visningsrum og i strukturering af dialogdel og bog.

  Skribenter til bog ved projektets afslutning: Solveig Greve (Førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket, Afdeling for Specialsamlinger - Billedsamlingen), Anne Szefer Karlsen (Kurator Hordaland Kunstsenter), Joacim Sprung (Kunstteoretiker baseret i Helsingborg. Ph.d.: ”Aby Warburg – Montage and Collage? A study of the relations between image/text and artistic vs. scientific strategies of presentation in the picture atlas of Mnemosyne”, Institut for Kunst og Kulturstudier, Kbh. Universitet), Mihnea Mircan (kurator baseret i Bucharest og fra 2011 ny leder af Extra City, Antwerpen. Seneste udstillingsprojekt; ”Since we last spoke about monuments”, Stroom Den Haag, ”History of Art”, David Roberts Art Foundation i London, ”A wooden bicycle against a background of masterpieces” – bog redigeret med Alon Levin, Kunstverein Hamburg). Sigrid Lien (Professor i Kunsthistorie, Bergen Universitet. Forsker i nyere tids kunst – og billedhistorie, m. fotografiets æstetik og historie som specialområde. www.uib.no/People/hkhsi/index.html ), Sanne Kofod Olsen, (Kunsthistoriker / Kurator, Tidligere rektor på Det Fynske Kunstakademi. Kurateret en række udstillinger i ind- og udland, bl.a. det danske bidrag til Venedig Biennalen 2005. Nuværende Direktør på Museet for Samtidskunst, Roskilde, DK, www.samtidskunst.dk)