Home
 • Introduction: Elsebeth Jørgensen
 • News
 • CV-DK
 • CV-UK
 • About website
 • Contact
 • Installation: “Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler”

  “Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler” - Den Frie Udstillingsbygning, Samarbejde mellem Kristina Ask, Jørgen Michaelsen, Den Frie Udstillingsbygning og DPU - Århus Universitet, Den Frie Udstillingsbygning, Købehavn, DK, 2009

  Installation: - Ca. 750 billedtavler udvalgt fra DPU’s Biblioteks arkiv m. ca. 12.000 billedetavler. Tæt hængt op på alle vægge i Den Frie Udstillingsbygnings udstillingssale.
  Samlingen iscenesætter udstillingsstedet på en helt ny måde. Ikke blot i.f.t. arkitekturen, men også med henblik på stedets historiske betydning i.f.t. kollektiv billeddannelse og visuel hukommelse konstrueret via rumliggørelse. Dette via en installering der bygger på ideer om frie associative principper frem for historisk videnskabelighed, pædagogiske formål eller noget lineært tidsperspektiv. Installationen kan ses som een stor ikonologisk montage, hvor der i forskellige rums kategorier sker atypiske sammenstillinger ud fra vores visuelle subjektive systematik.

  Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler

  Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler

  Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler

  Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler

  Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler

  Autopsi: Mere end 500 Anskuelsestavler