Home
 • Introduction: Elsebeth Jørgensen
 • News
 • CV-DK
 • CV-UK
 • About website
 • Contact
 • Read the fictitious story

  “Bibliothek for Zoologisk Læseselskab” (Not yet translated to english)

  I forbindelse med Zoologisk Haves grundlæggelse, i København i 1859, dannede en lille gruppe zoologer og forfattere en læse- og bogsamlerforening for zoologisk litteratur.

  Ved foreningens 100 års stiftelsesfest i 1959, blev det vedtaget, at der skulle rettes henvendelse til Zoologisk Have om muligheden for at leje en bygning, der både kunne huse læseselskabets bibliotek og dets mødeaktiviteter.

  I 1972, efter 13 års forhandlinger, fik “Bibliothek for Zoologisk Læseselskab” endelig adresse i Zoologisk Have.

  “Bibliothek for Zoologisk Læseselskabs” opgave var at bevare og udbrede zoologisk litteratur, og at give zoologisk-litterære interesserede personer mulighed for at mødes og udveksle ideer. Via læseaftener og mødeaktiviteter havde “Bibliothek for Zoologisk Læseselskab” først og fremmest et vidensproducerende og rekreativt formål.

  “Bibliothek for Zoologisk Læseselskab” var ikke åbent i Zoologisk Haves normale åbningstider, men i stedet om aftenen og natten. Kun personer med dokumenteret medlemskab i Zoologisk Læseselskab havde adgang til at konsultere bogsamlingen og deltage i mødearrangementer.

  Med tiden opbyggede “Bibliothek for Zoologisk Læseselskab” en omfattende bogsamling. På grund af dets uafhængige status og medlemmernes forskelligartede kompetencer spillede det også en rolle i, at de bevarings- og forskningsmæssige traditioner i Zoologisk Have løbende blev diskuteret og revurderet.

  I efteråret 2000 blev “Bibliothek for Zoologisk Læseselskab” ramt af en vandskade ved et kraftigt regnskyl. Foreningens medlemmer blev ved et krisemøde enige om at lukke biblioteket og opløse foreningen. Den økonomiske situation var uoverskuelig, da både forsikringsselskabet og statens tilskudsordninger svigtede.

  Efter regnskyllet stod kun bøgerne på de øverste reoler til at redde. Denne beholdning, som nu udgjorde ca. 300 bøger, blev pakket i kasser og foræret til Zoologisk Have, der for en kort tid opbevarede bøgerne.